Home Analisi Milan, rebus terzino sinistro: chi meglio tra Bernat e Alberto Moreno?