Home Calcio Inter, Lukaku shock:” 23 su 25 di noi erano malati a gennaio”