Home Calcio Torino, se parte Hart tutto su Skorupski